Παιδαγωγικά

Προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης

Επιμόρφωση γονέων

Σχολικός Σύμβουλος

1. Χρήση του εργαστηρίου υπολογιστών
Edubuntu: Χρήση των υπολογιστών. Τα προγράμματα της εκπαιδευτικής σουίτας και το συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό μαθημάτων.
Η δομή LTSP και τα εργαλεία χρήσης της. Ασκήσεις χρήσης.
Εργαστήριο υπολογιστών: Σάββατο 2-10 και Σάββατο 9-10 από τις 10 το πρωί ως το μεσημέρι

Comments