ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τον νέο τρόπο μεταφοράς των μαθητών. (28-12-2011)

αναρτήθηκε στις 28 Δεκ 2011, 6:26 π.μ. από το χρήστη Γιάννης Ανδριόπουλος   [ ενημερώθηκε 28 Δεκ 2011, 6:31 π.μ. ]
(από το τμήμα Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης)
Αγαπητοί γονείς,
Όπως έχετε πληροφορηθεί από τους ∆/ντές των σχολείων η μεταφορά των μαθητών από
∆ευτέρα 9/1/2012 θα γίνεται σύμφωνα με την νέα κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 35415/28-7-
2011(ΦΕΚ 1701 Β ́).
Για την πληρέστερη ενημέρωση σας και προς αποφυγή παρερμηνειών θέλουμε να σας
τονίσουμε τα εξής:
1. Από 9/1/2012 οι ∆ήμοι έχουν την ευθύνη διαχείρισης της μεταφοράς των μαθητών
εφαρμόζοντας την σχετική νομοθεσία.
2. Η αποζημίωση κάθε ...
Διαβάστε τα υπόλοιπα στο συνημμένο

Comments