14/12/2015: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

αναρτήθηκε στις 14 Δεκ 2015, 1:11 π.μ. από το χρήστη Ioannis Andriopoulos   [ ενημερώθηκε 14 Δεκ 2015, 1:12 π.μ. ]
ΘΕΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ- (ΦΟΡΕΑΣ: 90-45, Ε.Φ. 181) ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΣΧΕΤ: Την αρ.
ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος
προϋπολογισμός της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης (Φορέας 90-45, Ε.Φ. 181),
περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα,
ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά που εξοφλήθηκαν μέσω της Υ.Δ.Ε. Ρεθύμνης,
ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου, για τον Νοέμβριο του 2015.

Ċ
Ioannis Andriopoulos,
14 Δεκ 2015, 1:11 π.μ.
Comments