«Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017 - Λήξη σχολικού έτους 2015-2016»

αναρτήθηκε στις 23 Μαΐ 2016, 10:40 μ.μ. από το χρήστη Γιάννης Ανδριόπουλος
Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α ), όπως
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014
(ΦΕΚ 8 τ. Α ́/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α ́/17.2.2014) τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-
17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η
προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες
μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. ( Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016).

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο:

Ċ
Γιάννης Ανδριόπουλος,
23 Μαΐ 2016, 10:40 μ.μ.
Comments