ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 (24-02-2011)

αναρτήθηκε στις 10 Μαρ 2011, 1:40 π.μ. από το χρήστη Γιάννης Ανδριόπουλος   [ ενημερώθηκε 10 Μαρ 2011, 1:44 π.μ. ]
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4(24-02-2011)
ΘΕΜΑ 1ο
ΣΧΕΤ:
«Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης».
Η αριθμ.Φ351.1/4/21342/Δ1/21-2-2011 Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Το Υπουργείο με το ανωτέρω σχετικό του, προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή,
τριακοσίων (300) θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και εβδομήντα (70)
θέσεων Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής, με θητεία έως 31-7-2015 στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.
Σας κοινοποιούμε ως έχει την ανωτέρω σχετική και επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος από
23-2-2011 μέχρι και 18-3-2011. (αποκλειστική προθεσμία)
ΘΕΜΑ 2ο
ΣΧΕΤ:
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπαίδευση Επιμορφωτών Β ́ Επιπέδου».
Το με ημερ. 21-2-2011 mail της Π.Δ.Ε. Κρήτης.
Η ΠΔΕ Κρήτης με το ανωτέρω σχετικό της, μας ενημερώνει ότι στην πύλη «Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών Β ́ Επιπέδου για την αξιοποίηση κα εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη»
(http://b_epipedo2.cti.gr) έχει αναρτηθεί «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαίδευση
Επιμορφωτών Β ́ επιπέδου». Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://b_epipedo2.cti.gr και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι
μέχρι 3 Μαρτίου 2011 και ώρα 15.00 μ.μ.
ΘΕΜΑ 3ο
ΣΧΕΤ:
«Εισαγωγή-επικαιροποίηση στοιχείων στο survey όλων των σχολικών
μονάδων »
.
Η αριθμ.19092/Δ1/15-2-2011 Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Ολόκληρη η εγκύκλιος εδώ.

Comments