09-11-12 Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2012- 2013

αναρτήθηκε στις 12 Νοε 2012, 1:29 π.μ. από το χρήστη ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΔΡΑ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Γ΄ του Ν.1566/85 όπως συμπληρώθηκαν με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.7 του Ν. 2413/96

3.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001

4.    Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002

5.    Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003

6.    Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α)

7.    Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α)

8.    Την αρ. 76051/4-7-2012 (ΦΕΚ 2091/5-7-2012 τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου»

9.    Την αριθμ. πρωτ. 56020/Δ1/17-5-2012 εγκύκλιο αποσπάσεων

10. Τα λειτουργικά κενά, όπως καταχωρίστηκαν στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 105293/Δ2/12.09.2012 έγγραφο

11. Την αριθμ. 34/2012 Πράξη του ΚΥΣΔΕ

12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Α. Ανακαλούμε τις αριθμ. πρωτ. 90203/Δ2/03.08.2012, 99135/Δ2/31.08.2012 και 130384/Δ2/23.10.2012 αποφάσεις μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση ή ανάκληση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως: 

ΑΜ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

225878

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕ15

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Α ΑΘΗΝΩΝ

 

2

197047

ΖΙΩΓΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ02

ΡΟΔΟΠΗ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

3

220332

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ02

ΑΧΑΙΑ

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

4

226741

ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ02

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

 

5

203759

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ09

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Β. Διακόπτουμε από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με τις αριθμ. πρωτ. 90203/Δ2/03.08.2012 και 99135/Δ2/31.08.2012 αποφάσεις, ως ακολούθως: 

ΑΜ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1

149208

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΟΛΓΑ

ΠΕ11

Β ΑΘΗΝΩΝ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2

701275

ΚΟΣΜΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ02

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΗΜΑΘΙΑ

3

223962

ΜΠΟΥΡΔΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ05

ΗΛΕΙΑ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

4

214986

ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ17.02

ΣΕΡΡΕΣ

ΚΟΖΑΝΗ

 

 

 Γ. Τροποποιούμε κατά προτεραιότητα την αριθμ. πρωτ. 90203/Δ2/03.08.2012 μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ως ακολούθως:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΠΥΣΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

220345

ΚΑΛΛΙΟΥ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ

ΠΕ02

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

Β ΑΘΗΝΩΝ

Α ΑΘΗΝΩΝ

 

 

    Δ. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2012-2013 από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, λόγω των ενστάσεων που έχουν καταθέσει επί των αποφάσεων απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2012-2013, σχετικά με λάθη που προέκυψαν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων, ως ακολούθως: 

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΥΣΔΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ

1

205101

ΒΑΪΟΥΛΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΕ19

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΛΑΡΙΣΑ

Α/ΘΜΙΑ

2

210714

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΠΕ05

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

Β/ΘΜΙΑ

3

213562

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ05

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Α ΑΘΗΝΩΝ

Α/ΘΜΙΑ

4

176503

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ05

ΕΥΒΟΙΑ

Α ΑΘΗΝΩΝ

Β/ΘΜΙΑ

5

208381

ΧΑΤΖΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ12.04

ΚΙΛΚΙΣ

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β/ΘΜΙΑ

6

222768

ΧΟΝΤΖΑ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ02

ΕΥΒΟΙΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Β/ΘΜΙΑ

 

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν αποσπαστεί οι εκπαιδευτικοί, να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν.

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται για τις ανάγκες των δημοτικών σχολείων, σημειώνονται με την ένδειξη «Α/θμια» στον παραπάνω πίνακα. Δεδομένου ότι έχει ήδη ξεκινήσει το διδακτικό έτος και με σκοπό πάντα την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί αποσπώνται μεν στα αντίστοιχα ΠΥΣΔΕ έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2012-13, θα πρέπει όμως να παρουσιαστούν απευθείας στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης θα πρέπει να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στους Προϊσταμένους της οργανικής θέσης.

 Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

 

 

 

       Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

                                                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:

1.        Γραφ. Υπουργού                         

2.        Γραφ. Υφυπουργού

3.        Γραφ. Γεν. Γραμματέα

4.        Γραφ. Γεν. Δ/ντη Διοίκησης ΠΔΕ

5.        Δ/νση ΠΔΕ -Τμήμα Γ΄

6.        Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Comments