Επικοινωνία

Όλα τα μηνύματά σας έχουν θέση αίτησης προς το σχολείο. Το σχολείο είναι υποχρεωμένο να σας απαντήσει μέσα σε τρεις ημέρες.
Αν χρειάζεται η φυσική σας παρουσία, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

Γονείς: Άν έχετε παιδί στο σχολείο

Επικοινωνία-ΓονείςΕκπαιδευτικοί: Αν εργάζεσθε στο σχολείο

Επικοινωνία-Εκπαιδευτικοί

Τρίτοι: Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση

Επικοινωνία-τρίτοι

Comments